زمان برگزاری جلسه نوبت اول مجمع عمومی انجمن در تاریخ 16 مرداد ماه 1395 و درصورت به حد نصاب نرسیدن تعداد، جلسه نوبت دوم در تاریخ 31 مردادماه 1395
دوشنبه 3 آبان

 تمامی حقوق این پورتال اطلاع رسانی متعلق به انجمن کارشناسان صنعت بیمه میباشد.
 Parbit.ir : طراحی و پیاده سازی توسط